Direct access to content

La Tutela participa en la jornada del 10è aniversari de la Fundació Acompanya’m

El passat 3 de juny, la Fundació Acompanya’m va celebrar la jornada “Drets i suport: una nova realitat”, a l’Església de Sant Pere de Ripoll, per commemorar el seu desè aniversari i reflexionar sobre el nou model de suport a la capacitat des d’una vessant jurídica, ètica i pràctica.

La secretària general de Drets Socials, Maria Dolors Rusinés, va inaugurar la jornada junt amb Jordi Munell, alcalde de Ripoll, i Joaquim Colomer, president del Consell Comarcal del Ripollès.

La presidenta de la Fundació Acompanya’m, Maria Teresa Bulbena, va fer un repàs de la trajectòria de l’entitat en aquests 10 anys d’història, molt unida a l’evolució legislativa del suport a la capacitat, sobre la qual va versar la intervenció de Maria Dolors Vilalta, advocada de l’entitat ripollesa i autora de diverses publicacions sobre Dret Civil Català.

A continuació, sota el títol “Una fonamentació ètica en l’acompanyament a la presa de decisions”, el Dr. Josep Ramos, psiquiatre i membre del Comitè de Bioètica de Catalunya, va reflexionar sobre diferents aspectes ètics que es plantegen en la tasca d’acompanyament.

La responsable de La Tutela a Girona, Marta Colomer, va intervenir en la taula d’experiències junt amb professionals d’altres entitats de suport a la capacitat. Colomer va incidir en “la necessitat de millorar l’accessibilitat a tots nivells i de transformar l’esquema de suports socials per a què realment garanteixi la vida independent i la plena participació social que promulga la llei”, i va afegir que “les entitats de suport jugaran un paper clau en aquesta transformació”.

La Dra. Remei Tarragó, presidenta de la Coordinadora Tutelar, de la qual n’és membre Acompanya’m, va tancar la jornada.

Articles relacionats:
Participem i assistim a la Jornada sobre la reforma legislativa, organitzada per la Coordinadora Tutelar
Treballadors socials, psiquiatres, fiscals i magistrats debaten al voltant de la nova llei de capacitació en una trobada a Reus
Reus acollirà una jornada de debat i reflexió al voltant de la nova llei de suport a la capacitat
La Tutela celebra la IV Jornada de famílies per debatre i posar en comú la nova llei de capacitació
El Govern aprova un Decret llei que reforça els drets i l’autonomia de les persones amb discapacitat