Direct access to content

El Govern aprova un Decret llei que reforça els drets i l’autonomia de les persones amb discapacitat

El Govern de la Generalitat ha aprovat un Decret llei que reforça els drets i l’autonomia de les persones amb discapacitat i els atorga una major protecció per a l’exercici autònom de la seva capacitat jurídica.

El text facilitarà als jutges, fiscals i notaris seguir aplicant el dret civil de Catalunya quan entri en vigor, el 3 de setembre, la Llei 8/2021 de reforma de la legislació civil i processal per al suport de les persones amb discapacitat, norma que suprimeix el procediment d’incapacitació.

La voluntat de la persona, en primer pla
El nou Decret llei adapta la figura de l’assistència seguint un model basat en el reconeixement de la igualtat dels drets i llibertats de les persones amb discapacitat, la seva capacitat legal i autonomia en la presa de decisions. Això es tradueix en el fet que les persones amb discapacitat podran demanar al jutge o per via notarial que els nomeni un assistent, figura que substitueix la tutela o curatela, per fer actes jurídics i altres tipus de suport que requereixin.

Així doncs, mentre la tutela permetia fins ara al tutor o tutora substituir la persona en la presa de decisions, la figura de l’assistent està pensada i adaptada a tenir en compte la voluntat i preferències de la persona amb discapacitat major d’edat.

El Decret llei detalla múltiples situacions a les quals han de fer front persones amb diversos graus de discapacitat. La intervenció pot consistir en un suport puntual per a un acte concret o per a tots els actes de la persona.

Per la seva banda, els jutges o notaris hauran d’especificar quines són les funcions concretes i els actes en els quals haurà d’intervenir l’assistent. Tindran un any per adaptar a l’assistència les sol·licituds de les persones que actualment es troben en règim de tutela o curatela. En cas de no sol·licitar-ho, l’autoritat judicial disposa de tres anys a partir de l’entrada en vigor del Decret llei per a fer l’adaptació de cada cas.

Adaptació a la Convenció de Nova York
Amb aquest Decret llei, Catalunya es converteix en un dels països amb la legislació més ben adaptada i avançada respecte a la Convenció́ Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada a Nova York, el 13 de desembre de 2006, per l’Assemblea General de les Nacions Unides.