Direct access to content

El Patronat, el Comitè de direcció i l’equip multidisciplinari de professionals garanteixen el compliment de la missió institucional. Per a fer-ho possible, també comptem amb el suport de persones col·laboradores i voluntàries.


Patronat

El Patronat és el màxim òrgan de govern de la Fundació.

Els patrons exerceixen el càrrec, de forma gratuïta, per un termini de 4 anys reelegibles.

Actualment, el Patronat està constituït per 11 persones compromeses que aporten el seu temps i coneixements a la nostra missió.

patronat@mestu.orgPresidenta

Llicenciada en Magisteri i Pedagogia Terapèutica. Especialitzada en diferents camps del magisteri i la Pedagogia Moderna i experta en l’educació dels infants amb ceguesa o amb deficiència visual.
Va formar part de l’equip directiu creador i impulsor de l’escola activa Icària. Va iniciar els treballs d’estimulació primerenca i el model d’integració escolar de deficients visuals a Catalunya. Impulsora del centre psicopedagògic de “la Caixa”. Directora del Centre de Recursos per Deficients visuals Joan Amades de l’ONCE i entre 1992-2006 directora de l’Àrea de Cultura de la Fundació “la Caixa”.
Ha estat docent de la Facultat de Ciències de l´Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. També ha impartit cursos de pedagogia a l’Escola de Mestres Rosa Sensat, i cursos d’educació especial a la Universitat de Barcelona.


Secretària

Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona.
Ha exercit l’especialitat de Medicina Física i Rehabilitació a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.
Entre 1988 i 1992 va exercir a diferents unitats de rehabilitació d’Assistència Primària de l’Àrea Sanitària “Costa de Ponent” de l’ICS.
Ha col·laborat com a voluntària a Aspace Santa Coloma i a Intermon Oxfam Barcelona.


Vocal

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona, especialitzat en neuropsicologia clínica.
Actualment es dedica exclusivament a la consulta clínica. Va portar la direcció tècnica del Taller Llar Sant Josep, centre d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.
Ha estat formador de mestres d’escoles especials i d’estudiants universitaris i ha dut a terme diferents treballs de recerca en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual.


Vocal

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Pertany a la Carrera Judicial des de 1989.
Actualment és el Magistrat del Jutjat de Primera Instància núm. 6 amb competència Mercantil de Lleida. Fa setze anys que és Degà dels Magistrats del Partit Judicial de Lleida.
Docent de Dret Privat Civil Mercantil a la UdL i a diferents col·legis professionals de Lleida. Tinc un fill amb una discapacitat lleu. Això m’ha descobert un món complex, rigorós, i ple de gent fantàstica. I sobretot, molt enriquidor com a persona. Jo procuro posar el meu gra de sorra. Com diria Eduardo Galeano: “molta gent petita, des de llocs petits, fent coses petites, poden canviar el món”.


Vocal

Doctora en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona. La seva trajectòria professional es va iniciar a la Facultat de Física com a professora titular (1976-1991).
Posteriorment, es va incorporar al Museu de la Ciència de la Fundació “la Caixa” com a responsable de producció i manteniment, assumint més tard la gerència d’aquesta institució. Va participar des de l’inici en el projecte de remodelació del Museu i, per tant, en el naixement de l’actual CosmoCaixa, del qual va ser directora entre 2004 i 2012.


Vocal

Advocat, soci fundador l’any 1975 del Bufet Jordi Domingo. Es va graduar a la Universitat Central de Barcelona i és membre de l’ICAB des de 1975.
Més de 44 anys d’experiència en dret civil, mercantil, internacional i processal.
Va participar en el procés de la Transició Espanyola en comissions d’ajut parlamentari.
Va ser col·laborador actiu de l’Escola de Pràctica Jurídica (ICAB), la Universitat Central de de Barcelona i el Center for International Legal Studies (Salzburg).
Va fundar, el 1989, el primer despatx espanyol a Moscou i va desenvolupar una estreta relació amb la Unió Europea.
Ha col·laborat en el desenvolupament de projectes empresarials a nivell internacional i, en especial, en països d’economia emergent. El despatx BJD va ser col·laborador de NNUU i membre del Centre de les Nacions Unides per a la Facilitació del Comerç i Desenvolupament del Comerç Electrònic (UN / CEFACT).
És membre originari, i portaveu, de la plataforma Constituïm que va elaborar –amb la participació activa de més de 3.500 persones- un projecte de constitució per a la República de Catalunya que va ser lliurat, com a eina de debat i reflexió, a la Presidenta del Parlament al maig de 2016.
Exsecretari del Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent. És President de la Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya.


Vicepresident

Professor mercantil i llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona.
Actualment és Director General de la Fundació Universitària Balmes i conseller delegat de l’Agència de Desenvolupament Econòmic i Social de la Comarca d’Osona “Creacció”. Anteriorment, va ser gerent de la Universitat Autònoma de Barcelona i Secretari General de Justícia de la Generalitat de Catalunya.Crec que és molt important implicar-se i traslladar la nostra experiència professional a entitats del tercer sector, com un mecanisme d’aportació personal de valor.


Tresorera

Formada a les escoles de negoci d’ESADE i IESE, té més de 30 anys d’experiència en gestió financera estratègica en empreses del sector privat i en entitats públiques de primer nivell, gestionant les àrees de Finances, IT, Legal, Fiscal, Compres, Control de Gestió, Fusions i Adquisicions.
Va iniciar la seva carrera professional a la multinacional financera PricewaterhouseCoopers. Posteriorment, va ser gerent del Col·legi d’Advocats de Barcelona. En els darrers anys, ha format part de l’equip directiu de diferents empreses d’àmbit internacional.


Vocal

Llicenciada en Psicologia Clínica per la Universitat Ramon Llull (2002) i diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona (1989), diplomatura de la qual ha estat docent durant més de dues dècades. Actualment és cap del servei d’atenció a persones amb discapacitat (des del 2008) i del servei d’atenció a persones amb drogodependència (des del 2017) del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.
Va iniciar la seva trajectòria professional com a assistent social a Sant Joan de Déu i l’Hospital de Sant Pau. Entre 1991 i 2008 va ser la directora-gerent de la residència i el centre de dia “Josep Mas i Dalmau” d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual de nivell profund i amb problemes de conducta. També va dirigir el projecte de transformació de l’antic Hospital d’Aguts “Quinta de Salut de l’Aliança” en un centre sociosanitari.
Ha format part del Patronat de diferents entitats socials i ha estat membre del Consell de Deontologia Professional del Col·legi de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya.


Vocal

Mestra d’ensenyament primari especialitzada en Pedagogia Terapèutica.
Ha exercit sis anys a l’escola privada i després sempre a la pública: en un suburbi, en un poble, i trenta-un anys en la integració d’alumnes amb discapacitat visual escolaritzats en escoles ordinàries. Ha impartit classes sobre la discapacitat visual a diferents universitats i ha cooperat amb les escoles especials de cecs de Bòsnia i Herzegovina.
Acompanya a una persona amb ceguesa que rep el suport de La Tutela.Crec que hem de vetllar pel benestar integral de les persones que necessiten ajuda per aconseguir-ho.


Vocal

Metgessa psiquiatra i psicoterapeuta. Màster del Test de Brazelton per la Universitat de Harvard. Especialista en Perinatalitat.
Responsable de l’atenció psicològica a la Unitat de Cures Intensives Neonatals de l’Hospital de Sant Pau mitjançant la Fundació Eulàlia Torres de Beà.
Docent del Màster d’Atenció Precoç a la Universitat Ramon Llull i del Màster en Atenció Primerenca a l’ISEP.
Presidenta de la Coordinadora Catalana d’Entitats Tutelars.No puc concebre la tasca assistencial sense una finalitat on la tasca social no estigui implícita.

Comissions delegades del Patronat

Per a una major eficàcia i descentralització de tasques, la Fundació s’estructura en comissions de treball en les quals hi participen membres del Patronat i de l’equip professional.

Actualment estan constituïdes les següents comissions:

  • Social
  • Econòmica i jurídica
  • Comunicació

Comitè assessor

Aquest òrgan està integrat per persones de reconeguda trajectòria professional en els àmbits sanitari, jurídic i social que aporten la seva experiència i introdueixen nous elements d’anàlisi a les polítiques socials de la institució.

Comitè de direcció

A partir dels objectius que marca el Patronat, el Comitè de Direcció dissenya i desenvolupa el Pla estratègic de la Fundació.

Gerència:
Estrella Vidal Alonso
estrella_vidal@mestu.org

Direcció social:
Telma Arbués Ogaya
telma_arbues@mestu.org

Direcció econòmica:
Mar Sanz González
mar_sanz@mestu.org

Direcció d’organització i administració:
Elisenda Copons Fuentes
elisenda_copons@mestu.org