Direct access to content

El Patronat, el Comitè de Direcció i l’equip multidisciplinari de professionals garanteixen el compliment de la missió institucional. Per a fer-ho possible, també comptem amb el suport de persones col·laboradores i voluntàries.


Patronat

El Patronat és el màxim òrgan de govern de la Fundació.
Els patrons exerceixen el càrrec, de forma gratuïta, per un termini de 4 anys reelegibles.
Actualment, el Patronat està constituït per 10 persones compromeses que aporten el seu temps i coneixements a la nostra missió.
patronat@mestu.org

Carme Guinea i Comas
Presidenta  [+]
Joan Turró i Vicens
Vicepresident  [+]
María Asunción Amelivia Rodríguez
Secretària  [+]
Teresa Nicolau Llorens
Tresorera  [+]

Josep Ball i Papiol
Vocal [+]
Marta Codina i Mir
Vocal  [+]
Jordi Domingo Garcia-Milà
Vocal  [+]

Eduardo Maria Enrech Larrea
Vocal  [+]
Anna Sanahuja i Mota
Vocal  [+]
Remei Tarragó Riverola
Vocal  [+]


Comissions delegades del Patronat

Per a una major eficàcia i descentralització de tasques, la Fundació s’estructura en comissions de treball en les quals hi participen membres del Patronat i de l’equip professional.

Actualment estan constituïdes les següents comissions:

  • Social
  • Econòmica i jurídica
  • Comunicació

Comitès assessors

Aquest òrgan està integrat per persones de reconeguda trajectòria professional en els àmbits sanitari, jurídic i social que aporten la seva experiència i introdueixen nous elements d’anàlisi a les polítiques socials de la institució.

Comitè de direcció

A partir dels objectius que marca el Patronat, el Comitè de Direcció dissenya i desenvolupa el Pla estratègic de la Fundació.

Gerència:
Estrella Vidal Alonso
estrella_vidal@mestu.org

Direcció social:
Telma Arbués Ogaya
telma_arbues@mestu.org

Direcció econòmica:
Mar Sanz González
mar_sanz@mestu.org

Direcció d’organització i administració:
Elisenda Copons Fuentes
elisenda_copons@mestu.org