Direct access to content

Participem i assistim a la Jornada sobre la reforma legislativa, organitzada per la Coordinadora Tutelar

El passat 24 de febrer va tenir lloc la Jornada sobre la Reforma Legislativa, organitzada per l’entitat Coordinadora Tutelar al Palau Macaya de Barcelona. Durant l’acte s’han compartit les novetats legislatives sorgides de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de Nacions Unides. La Convenció es pren com a punt de partida per tal de reformar el model legislatiu estatal en relació amb els drets de les persones amb discapacitat. Durant la jornada també s’han posat de manifest algunes de les contradiccions i inconvenients alhora d’aplicar la Convenció a la legislació, i finalment, a la praxi diària.

Sílvia García Nogué, advocada i secretària tècnica de la Coordinadora Tutelar, va remarcar la rellevància del canvi de paradigma que s’ha produït a l’hora de definir la discapacitat. Si bé fins ara s’encarava des d’una visió mèdica, actualment s’ha traslladat el focus a l’àmbit social, i en com aquesta discapacitat repercuteix en la vida de les persones.

Les persones, remarca García, són totes diferents, amb diferents capacitats i necessitats, aspectes a tenir en compte quan s’aplica la norma. Per altra banda va insistir en la necessitat d’afrontar els problemes i els dilemes ètics i pràctics que sorgeixen quan es refereix a la voluntat de les persones amb discapacitat com a font prioritària per tal d’afrontar qualsevol decisió de vida.

Remei Tarragó, Presidenta de la Coordinadora Tutelar i patrona de la Fundació La Tutela, aprofundint en el concepte de ‘voluntat’, va posar en evidència la dificultat de traslladar-lo a la vida de moltes de les persones amb discapacitat: “La voluntat, el poder escollir, representa tenir un criteri, que sovint és variable. La seva vulnerabilitat [la de les persones amb discapacitat] molt sovint passa per la impossibilitat de mantenir un criteri.

Per a seva part, Andreu Orofino, advocat, va explicar la normativa que regula els drets de les persones amb discapacitat, i va destacar la transcendència que suposa passar d’un model de tipus paternalista en la protecció de la persona discapacitada, a un model que té en compte la voluntat de les persones. Aquest nou paradigma converteix la persona amb discapacitat en subjecte dels drets, no en objecte, i li atorga un rol actiu en el desenvolupament de la norma. Orofino afirma que “la vocació de la llei és crear un pla de vida per la persona en què aquesta participi. La capacitat jurídica és un mecanisme, un mitjà, no un fi en sí mateix. És un mapa de vida”. Aquest canvi de paradigma afecta a les famílies, a les entitats de suport a les persones, i a les entitats prestadores de suport, motiu pel qual cal dotar la Llei d’un finançament adequat, un concert coherent amb aquesta premissa inicial.

La Jornada va constar d’una segona part el dia 3 de març, durant la qual es van dur a terme un seguit de tallers amb la participació de La Tutela, amb la presència de Telma Arbués, directora de l’Àrea Social, com a ponent i conductora del taller “Pla de suports per a persones amb discapacitat intel·lectual moderada o profunda i malaltia mental”. També amb la presència d’Estrella Vidal, gerent de La Tutela, com a moderadora de les ponències d’inauguració i clausura de la segona sessió de la jornada.