Direct access to content

Som una fundació privada sense afany de lucre, d’abast català, que donem suport a persones majors d’edat amb discapacitat intel·lectual i/o deteriorament cognitiu.

Aquest acompanyament l’exercim en base a les figures jurídiques de suport establertes al Decret llei 19/2021, de 31 d’agost, pel qual s’adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, la Llei 8/2021.

Des de +Tu Fundació de Suport també informem i acollim les famílies i les persones amb diversitat funcional.

Missió

 • Donar els suports adequats a les persones majors d’edat amb discapacitat intel·lectual o derivada del procés d’envelliment, a fi de promoure la seva autonomia i inclusió en la comunitat, assegurar-ne el benestar i defensar els seus drets.
 • Aquest suport l’exercim per designació judicial o notarial, en el marc de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i la normativa vigent.

Visió

 • Esdevenir una de les entitats de referència en el sector, amb un model de suport obert i rigorós, dirigit a les persones que ho necessitin.
 • Esdevenir motor de la transformació social, a fi que les persones amb necessitats de suport puguin participar activament en la societat com a ciutadans de ple dret, amb les mateixes oportunitats i en igualtat de condicions.
 • Aconseguir la implicació i complicitat de totes les institucions que formen part del sistema de suports per garantir l’acompliment dels marcs normatius que es derivin de la Convenció.

Valors

 • Respecte a les persones i a la diversitat
 • Excel·lència amb la gestió
 • Coneixement i promoció del talent
 • Innovació i recerca
 • Transparència
 • Promoció de la igualtat

Filosofia de treball

Des de l’any 2008, amb l’adhesió d’Espanya a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) de Nacions Unides (N.Y. 2006), les entitats tutelars promovem la implantació del canvi de paradigma que significa passar d’un model de substitució en la presa de decisions a un altre basat en el respecte de la voluntat i de les preferències de la persona.

La Convenció ofereix un marc legislatiu més obert i adequat al nostre temps: igual reconeixement de les persones davant la llei, dret a l’autonomia i vida independent, la promoció de la voluntat de la persona, i la total inclusió a la comunitat.

Per tal d’assolir la implantació real de la Convenció, és una prioritat de la Institució treballar coordinadament amb tots els agents implicats.

Com actuem

 • Oferim una atenció centrada en la persona. Respectant la seva voluntat en la presa de decisions i ajudant-la a trobar els recursos adients per tal que pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats i la seva autonomia.
 • Oferim una atenció de proximitat i individualitzada. La Fundació té presència a Barcelona, Girona, Lleida i Reus, fet que permet oferir una atenció més àgil i propera.
 • Exercim el principi d’independència. La Tutela no està concebuda com a dispensadora de serveis ni com a entitat que en depèn. L’objectiu és actuar de forma neutral i objectiva en la defensa dels interessos i drets de les persones.
 • Treballem amb un equip multidisciplinari de professionals i col·laboradors que ens aporten el seu coneixement i ens ajuden a donar resposta a les necessitats de les persones que acompanyem.
 • Cerquem la coordinació adequada amb els serveis i institucions per crear sinèrgies que millorin el benestar de la persona. La Tutela té la voluntat de col·laborar i participar amb les instàncies administratives i judicials per tal de promoure canvis de progrés en el sector tutelar.
 • Conscienciem el nostre entorn sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Més de 35 anys d’història

+Tu Fundació de Suport va néixer el 1985 com a entitat pionera en l’àmbit tutelar.

Els orígens de la institució es remunten a l’any 1983, quan va tenir lloc la reforma del Codi Civil que va permetre a les entitats jurídiques exercir les figures de suport a persones incapacitades legalment.

L’antiga Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica (APPS), Cáritas Diocesana de Barcelona i Creu Roja en van promoure la seva creació per tal de garantir i lluitar pels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i oferir-les diferents fórmules de suport.