Direct access to content

Acompanyem i donem suport a persones majors d’edat amb discapacitat intel·lectual i/o amb deteriorament cognitiu que tenen la capacitat modificada o que presenten altres mesures jurídiques de suport.

Discapacitat intel·lectual

És un estat particular de funcionament que es detecta en la infància, en el qual coexisteixen limitacions de caràcter intel·lectual (capacitat de raonament, planificació, resolució de problemes) i de les habilitats adaptatives (comunicació, relacions socials, activitats de la vida diària).
La discapacitat intel·lectual està estretament lligada amb els estímuls de l’entorn. En aquest sentit, la Fundació treballa per aconseguir els suports i espais més adequats per a què cada persona pugui desenvolupar la seva autonomia i les seves capacitats.

Deteriorament cognitiu

És una afectació de les funcions cognitives de la persona amb caràcter progressiu i irreversible. Aquest deteriorament incideix principalment en la memòria, l’atenció i la velocitat de processament de la informació, de manera que pot comportar una alteració en la presa de decisions i la disminució del nivell d’autonomia de la persona.

L’alzheimer i la demència senil són dues de les causes més comunes de deteriorament cognitiu.