Direct access to content

Persones usuàries de +Tu Fundació participen en la validació de textos en lectura fàcil

Un total de set persones usuàries de +Tu Fundació de Suport han participat el 2023 en la validació de diversos textos adaptats a lectura fàcil (LF). Aquesta iniciativa, és fruit de la col·laboració entre +Tu Fundació de Suport i l’Associació Lectura Fàcil, amb el compromís compartit de garantir el dret a l’accés a la informació de les persones amb discapacitat intel·lectual.

La LF és un tipus d’escriptura que utilitza un llenguatge planer per facilitar la comprensió de qualsevol text i que va dirigida a tot tipus de lectors, en especial a les persones amb dificultats lectores transitòries (immigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient…) o permanents (trastorns de l’aprenentatge, diversitat funcional, senilitat…).

La LF s’aplica seguint les directrius internacionals de l’IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) i d’Inclusion Europe quant al llenguatge, el contingut i la forma.

Un cop adaptats, per garantir-ne la qualitat, els textos es validen per les persones amb dificultats lectores. L’equip de +Tu Fundació, format per persones usuàries i el suport d’una persona voluntària i diferents professionals, ha validat, entre d’altres, el manual bàsic de la DGT per obtenir el permís B del carnet de conduir, i diferents documents judicials.

+Tu Fundació de Suport també col·labora amb l’Associació Lectura Fàcil organitzant tallers de lectura fàcil i altres accions de difusió.

Normativa actual per a la regulació de l’accessibilitat universal

En el darrer any, el govern català i el central han aprovat diferents normatives i plans de suport per regular i establir mecanismes amb l’objectiu de fer efectiva l’accessibilitat cognitiva.

El passat mes de juliol, el govern català va presentar el Pla nacional del llibre i la lectura que vetlla pel dret a la lectura i l’atenció a la diversitat.

També al 2023, el Consell de Ministres va aprovar el II Pla Nacional d’Accessibilitat Universal 2023-2032, que reconeix que l’accessibilitat universal és una condició que han de complir tots els entorns, els productes, els béns i els serveis perquè puguin ser utilitzats i gaudits per totes les persones.

Una dels usuaris que ha fet la validació acompanyat d’un dels professionals de la Fundació de la seu de Reus.