Direct access to content

Una nova llei reconeix l’accessibilitat cognitiva, a més de la física i la comunicativa

El Ple del Congrés dels Diputats ha aprovat aquest 16 de març la modificació de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social per incorporar i regular l’accessibilitat cognitiva. La nova llei reconeix el paper fonamental de l’accessibilitat cognitiva dins l’accessibilitat universal, a més a més de la física i la comunicativa.

A efectes pràctics, la llei urgeix a emprar recursos com la lectura fàcil, els pictogrames i els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació, entre d’altres. L’objectiu és garantir que el col·lectiu de persones amb discapacitat cognitiva i amb dificultats de comprensió pugui exercir els seus drets en igualtat de condicions i tenir una millor comprensió de la realitat.

La nova regulació també manté la possibilitat d’aplicar ajustos raonables quan siguin necessaris en un cas concret. Així mateix, obliga el govern a crear el Centre Especial de l’Accessibilitat Cognitiva, que dependria del Real Patronat sobre Discapacitat, i a aprovar el II Pla Nacional d’Accessibilitat Universal, que invertirà en l’accessibilitat cognitiva de centres i serveis públics.

La regulació no només beneficiarà les persones amb discapacitat sinó que també facilitarà el dia a dia a altres col·lectius. És el cas de les persones amb problemes de salut mental, la gent gran i les persones immigrants, atès que el recursos descrits anteriorment permetran una major comprensió, comunicació i interacció a totes les persones.