Direct access to content

PROJECTES

Desenvolupem un seguit de programes i projectes que tenen per objectiu promoure l’autonomia de les persones que acompanyem.
Aquests són els principals:

  HABITATGE

 • Enlloc com a casa
  Projecte destinat a facilitar recursos per a què la persona tutelada pugui viure en el nucli familiar i/o en el seu domicili, sempre que ho desitgi, i evitar la seva institucionalització. El projecte preveu l’organització de tallers (cuina, nutrició i manualitats) per tal que la persona pugui gestionar, amb els ajuts necessaris, les activitats de la vida diària, tant a dins com a fora de l’habitatge.
  SALUT

 • Cuida’t
  Programa d’adquisició d’hàbits de vida saludable en el qual es treballen aspectes com la nutrició i la pràctica d’exercici físic, dos aspectes que cal promoure entre les persones que acompanyem.
  El programa es desenvolupa a partir de diferents activitats.
  El taller de nutrició consta de xerrades educatives sobre les propietats de cada tipologia d’aliments i de sessions pràctiques de cuina, on s’ensenyen les formes més sanes de cuinar-los i a fer menús equilibrats.
  La pràctica de ioga ajuda les participants a treballar la concentració, l’atenció, l’equilibri i la respiració, eines que ajuden a assolir serenor i desenvolupar una actitud positiva.
  L’activitat de marxa nòrdica té per objectiu fomentar l’activitat física i esportiva a l’aire lliure i els hàbits saludables entre les persones que la practiquen.
 • Coneix-te
  Hem dissenyat una sèrie d’activitats d’autoconeixement per tal que els participants puguin canalitzar les seves necessitats i emocions d’una manera positiva.
  El taller de teatre és una activitat terapèutica, basada en les tècniques del psicodrama, en què es treballen els conflictes interns dels participants a través de la teatralització. El taller també els ajuda a desenvolupar i ampliar habilitats socials, a controlar les emocions i a incrementar la seva autoestima i motivació. L’activitat té lloc a les seus de Lleida, Barcelona i Girona.
  Els grups d’ajuda mútuasón espais de trobada per compartir amb altres persones amb trets similars alguns aspectes que poden generar conflictes emocionals. Són espais d’expressió, d’atenció i escolta, també d’aprenentatge, que ajuda als participants a relacionar-se amb altres persones d’igual a igual i a reduir l’estrés que poden generar certes emocions.

FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 • Alfabetització
  Facilitem l’accés a la lectura, l’escriptura i a les noves tecnologies a les persones que acompanyem, amb l’objectiu de capacitar-les i que puguin assolir, així, una major autonomia i autodeterminació.
 • Activa’t
  La Fundació ofereix una ocupació a la pròpia entitat a les persones que tenen més dificultat per trobar una feina remunerada. L’objectiu d’aquesta acció és que els participants adquireixin noves habilitats laborals, assumeixin responsabilitats i se sentin útils mentre cerquen un lloc de treball.
  Fer encàrrecs, anar a comprar, fer tasques de recepció i atenció telefònica, són algunes de les activitats mitjançant les quals es treballen habilitats com l’organització, el treball en equip, la disciplina i el respecte, entre d’altres.

PARTICIPACIÓ SOCIAL I OCI

 • Potenciem el vincle
  Organització d’activitats de caire lúdic i sociocultural per tal de fomentar el vincle, la proximitat i la confiança entre totes les persones vinculades a la Fundació: beneficiaris, membres del Patronat, voluntaris i treballadors.
 • Quedem?
  Projecte destinat a què persones amb un alt grau d’autonomia, amb pocs vincles familiars i/o socials i que habitualment tenen poca activitat fora del centre residencial, puguin planificar i desenvolupar conjuntament activitats lúdiques que fomentin la seva participació social i les relacions personals.
 • Trobades intergeneracionals
  Crear i potenciar vincles entre persones que acompanyem de diferents generacions, una persona jove i una altra gran, amb l’objectiu de compartir el seu temps i enriquir-se mútuament.