Direct access to content

DOCUMENTACIÓ OFICIAL DE L’ENTITAT

 • Carta Fundacional
  La Carta Fundacional és el document oficial de constitució de la Fundació. Hi consten els primers Estatuts validats davant notari.
 • Estatuts
  Als Estatuts es recullen els principis bàsics de la Institució: finalitats, objectius, activitats, organització i funcionament.
  Els Estatuts s’han modificat en diverses ocasions. La darrera modificació va tenir lloc l’any 2012, amb motiu de l’adaptació a la nova normativa catalana.
  El document també conté l’aprovació de l’adaptació d’Estatuts emesa per la Generalitat.
 • Inscripció al Registre de Fundacions del Departament de Justícia
  En aquest registre s’han d’inscriure totes les fundacions catalanes. El nostre número és el 207.
 • Inscripció al Registre d’Entitats del Departament d’Afers Socials
  En aquest registre s’han d’inscriure totes les entitats catalanes d’iniciativa social. El nostre número és el E00227.
 • Declaració d’Utilitat Pública
  És el reconeixement administratiu que una entitat està constituïda per assolir una finalitat d’interès general. Aquesta consideració comporta una sèrie de drets i d’obligacions.

 

MARC LEGAL

Legislació catalana

Legislació estatal

Legislació d’abast internacional

Altres documents de regulació