Direct access to content

+Tu Fundació s’adhereix a la “Declaració Girona Comunitat Inclusiva i per la Vida Independent a la Comunitat”

El 2 d’abril, l’Ajuntament de Girona, conjuntament amb el grup impulsor del projecte liderat per Support-Girona i la Universitat de Girona, han presentat al Saló de Descans del Teatre Municipal de la ciutat, la “Declaració Girona Comunitat Inclusiva i per la Vida Independent a la Comunitat”, una iniciativa que té per objectiu convertir la ciutat en un espai inclusiu i promotor de la vida independent en comunitat.

La responsable de +Tu Fundació de Suport a Girona, Marta Colomer, ha format part del grup col·laborador en l’elaboració d’aquest document, on es recullen 10 compromisos, en el marc jurídic internacional de Nacions Unides.

Durant l’acte de presentació, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha destacat el compromís del consistori per desplegar la declaració i fer de Girona una ciutat més accessible, acollidora i inclusiva, on tothom pugui exercir els seus drets i desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat.

Gemma Martínez, regidora de Ciutat que Cuida, ha manifestat que el propòsit de l’Ajuntament és que la “Declaració Girona Comunitat Inclusiva i per la Vida Independent a la Comunitat” sigui l’eix de les polítiques socials del consistori. D’altra banda, ha remarcat el treball col·lectiu de moltes entitats i persones per fer realitat aquesta declaració.

Susanna del Olmo i Òscar Navarro, persones usuàries de la Fundació Drissa, han llegit la declaració durant l’acte de presentació.

Fins ara, el document ha rebut el suport de 165 signataris, dels quals 55 són entitats i 109 persones a títol individual.

Continguts de la declaració

D’una banda, la declaració recull la necessitat de prioritzar serveis socials alternatius a la institucionalització, de promoure condicions per garantir l’accés a l’habitatge, a la mobilitat, a la informació i a les comunicacions, i d’afavorir les oportunitats d’ocupació i la promoció professional.

El document també posa de manifest que cal garantir l’accés a la vida política i pública, així com a la vida cultural, artística, recreativa i esportiva de tota la ciutadania en igualtat de condicions.

D’altra banda, el manifest proposa dur a terme campanyes de sensibilització pública i formacions a professionals de l’Ajuntament sobre els drets humans per fomentar actituds receptives i positives respecte als drets de totes les persones.

A més, recull l’elaboració i aplicació d’un Pla de Transició pel Dret a la Vida Independent a la Comunitat, en col·laboració amb les entitats i agents clau de la ciutat, per fer efectives les iniciatives previstes. La UdG durà a terme un estudi de necessitats per redactar aquest pla.

Finalment, la declaració contempla l’activació d’aliances de proximitat i de cooperació internacional amb altres municipis i ens locals per estendre aquest model a d’altres ciutats.