Direct access to content

Representants de +Tu es reuneixen amb la directora de l’Autonomia Personal i la Discapacitat

El passat 7 de setembre, la presidenta i el vicepresident del patronat de +Tu Fundació, Carme Guinea i Joan Turró, i la directora de l’àrea social, Telma Arbués, van reunir-se amb l’actual directora de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, Marta Segura, per tal de presentar la institució i explicar com s’està reorganitzant per adaptar el servei de suport a la persona a la normativa vigent.

La trobada va servir per apropar la realitat del dia a dia de la fundació, donar a conèixer els reptes que afronta +Tu en el context actual de transformació del servei de suport a les persones i per obrir vies de diàleg i col·laboració amb la direcció de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, organisme depenent de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies del Departament de Drets Socials.

Entre d’altres funcions, la direcció de l’Autonomia Personal i la Discapacitat s’encarrega d’impulsar i supervisar les actuacions de suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica.