Direct access to content

Entitats socials i administració pública: 10 propostes per millorar els tràmits digitals

La Taula d’entitats del tercer sector Social de Catalunya i Lafede.cat han presentat un decàleg que ajudi a fer més àgils, flexibles, senzills i adaptats, els tràmits en línia entre les entitats socials i l’administració pública, en una jornada organitzada per M4Social a l’auditori de la Universitat Pompeu Fabra sota el títol La simplificació digital en l’administració pública: propostes de les entitats socials.

A l’acte hi han participat representants d’organitzacions socials i de l’administració per debatre els problemes en què es troben les primeres, especialment a l’hora de presentar-se a les convocatòries de finançament públic i que tenen a veure amb la lentitud burocràtica i en la cursa d’obstacles que sovint representa la realització de qualsevol tràmit administratiu.

Les 10 propostes per avançar cap a la simplificació dels tràmits digitals amb l’administració que es recullen en l’informe són fruit de dos estudis de La Taula del Tercer Sector i Lafede.cat (La digitalització i la simplificació de processos administratius de finançament públic i Diagnòstic sobre les convocatòries catalanes de cooperació, perspectives i possibilitats administratives de convergència amb la simplificació) que s’han realitzat amb el propòsit d’aprofundir en els reptes tècnics amb els que es troben les entitats socials i de cooperació davant la presentació de projectes i justificacions de subvencions.