Direct access to content

Conferència anual de l’EASPD a Malta

El 14 i 15 d’octubre +Tu Fundació de Suport ha assistit a la Conferència anual de l’Associació Europea de Proveïdors de Serveis (EASPD) a Malta, per reflexionar sobre la “Qualitat de vida i serveis de suport: de les paraules a l’acció”.

Les jornades han inclòs ponències i diferents tallers al voltant del tema. En primer lloc, s’han aboradat els reptes que suposa mesurar la qualitat dels serveis de suport. La manca d’un criteri comú sobre el que ha de ser la qualitat, així com de metodologies i indicadors que permetin mesurar-la de forma eficient van ser alguns dels problemes detectats pels proveïdors de serveis a l’hora d’avançar cap a formes de suport centrades en la persona, d’acord amb els principis de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU.

A continuació, s’han presentat alguns models d’avaluació i s’ha posat de manifest la importància de poder comptar amb eines que permetin avaluar el benestar de les persones, com per exemple, l’escolta activa, i d’altres que facilitin l’accessibilitat, com la lectura fàcil.

Finalment, les entitats de suport han debatut sobre la necessitat de modificar la manera de treballar dels equips i la mentalitat de la societat en general (actituds i creences envers les persones amb necessitats de suport), per tal de passar d’un model mèdic de la discapacitat a un de social, comunitari i centrat en la persona.

En aquest sentit, s’ha posat de manifest com aquesta transformació requereix un treball col·laboratiu. Precisament, un dels conceptes bàsics de l’enfocament dels drets humans és la coproducció, on tots els actors implicats estan empoderats, repensant i reavaluant activament com funcionen actualment. Les persones amb discapacitat, per tant, han d’estar implicades en el disseny, desenvolupament i consecució d’objectius, fet que canvia l’equilibri de poder i responsabilitat que, tradicionalment, només correspon als serveis i les institucions de suport.