Direct access to content

El futur del dret al treball: quin és el rol de l’economia social?

El passat 5 i 6 de maig, La Tutela va assistir a la Conferència anual de l’EASPD a Zagreb, per debatre sobre el futur del treball per a les persones amb discapacitat, posant el focus en les oportunitats que els pot oferir l’economia social i en com aquest mercat pot contribuir en l’aplicació de l’article 27 de la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat.

En les diferents ponències i tallers, es van debatre aspectes com què significa una feina de qualitat per a les persones amb discapacitat i com els afectarà el futur, en relació a les oportunitats i amenaces que han sorgit en la forma de treballar postcovid, i la seva inclusió al mercat laboral.

També es van presentar casos d’èxit de com, gràcies a l’economia social, persones amb discapacitat han pogut gaudir del dret al treball i l’ocupació en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania.

Finalment, es va presentar el Pla d’acció de la Unió Europea per a l’economia social.