Direct access to content

La perspectiva de gènere i el focus en l’àmbit rural, les claus de la nova Estratègia Espanyola de Discapacitat 2022-2030

El Consell de Ministres ha aprovat l’Estratègia Espanyola de Discapacitat 2022-2030 per tal “d’acompanyar els quatre milions d’espanyols amb discapacitat, enderrocar les barreres arquitectòniques, socials, laborals i normatives, i convertir aquests obstacles en més drets, més inclusió i més igualtat”, segons paraules de la ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez.

El nou pla incorpora algunes novetats rellevants. En primer lloc, afronta la desigualtat en l’àmbit de la discapacitat, és a dir, s’incorpora la perspectiva de gènere a les persones amb discapacitat, una demanda històrica del col·lectiu. D’aquesta manera, s’atendrà a dones i nenes amb discapacitat que hagin sofert situacions de desigualtat en el passat.

També es dona resposta a un altre dels desafiaments transversals actuals com són l’emergència climàtica o el repte demogràfic. En aquest sentit, i per tal de fomentar la cohesió social, es destinaran part dels fons de recuperació a l’àmbit rural, als petits municipis i al camp, on també resideixen persones amb discapacitat a les quals s’ha de poder atendre eficientment.

“És una ruta ambiciosa que permetrà fer efectius els drets humans de les persones amb discapacitat i les seves famílies i que ens interpel·la a tots: a l’Estat espanyol, a les comunitats autònomes, que tenen delegades les competències en aquesta matèria, i als ajuntaments, així com a l’àmbit privat”, ha conclòs Rodríguez.

Més sostenibilitat i cohesió territorial

Amb l’objectiu de fomentar la cohesió territorial i contribuir a un consum més sostenible, el Govern espanyol destinarà cent milions d’euros a les comunitats autònomes per tal de modernitzar els comerços de proximitat i millorar la seva estratègia comercial en línia. A més a més, trenta-cinc milions d’euros serviran per modernitzar les instal·lacions esportives i fomentar l’exercici físic.

Per altra banda, la ministra ha avançat la creació de seixanta noves places per actualitzar la plantilla del Ministeri fiscal i la creació de dues places de fiscals per a reforçar l’especialitat de protecció de persones amb discapacitat i gent gran. Finalment, el Govern ha modernitzat l’Esquema Nacional de Seguretat, que s’aplica a tot el sector públic, i ha actualitzat les mesures de seguretat per tal de reduir vulnerabilitats.