Direct access to content

La Tutela organitza una jornada de treball a Reus per explicar els canvis rellevants en matèria de capacitació jurídica

El nou Decret llei 19/2021, aprovat el 31 d’agost per la Generalitat de Catalunya, ha entrat en vigor i, amb ell, un seguit de canvis rellevants en matèria de capacitació jurídica. Laura Camacho, responsable de la seu de La Tutela a Tarragona, juntament amb Adriana Jiménez, advocada i col·laboradora de la fundació, i vint-i-quatre membres de Benestar Social d’àrees com atenció primària i gent gran, es van reunir al Centre Cívic del Carme de Reus en una jornada de treball on es va esclarir quin ha de ser el procediment a seguir a partir d’ara.

El principal canvi que introdueix el decret llei, adaptat a la reforma estatal de la legislació civil i processal en vigor des del 3 de setembre, és l’abolició de la incapacitació judicial. D’aquesta manera, desapareixen les figures de la tutela i la curatela per donar pas a la figura de l’assistència. “L’anterior llei incapacitava la persona i posava l’atenció en allò que la persona no podia realitzar. La nova llei, en canvi, valora la persona en positiu, ja que es fixa en els suports que necessita per desenvolupar-se”, explicava Camacho, que també va fer molt d’incís en la importància de concreció a l’hora d’elaborar els informes socials.

“Tant els treballadors i els educadors com les entitats i altres actors socials hem d’elaborar informes molt acurats on s’especifiquin les àrees en què la persona necessita suport. Els informes no poden ser genèrics”, manifestava. Davant la novetat del procediment, va sorgir la proposta de poder generar un informe-tipus en què s’especifiquin les àrees existents en què una persona amb discapacitat pot requerir suport, ja sigui en l’àmbit de contractació, de gestió, o en cas de requerir ajuda econòmica en quins aspectes concrets. També es va comentar la possibilitat de retrobar-se al cap d’un any per poder posar en comú els problemes a què han hagut de fer front tots els actors socials.

Adriana Jiménez, en qualitat d’advocada, va exposar que Justícia té un any per regular el nou decret llei. Passat aquest període de temps, sortirà la llei definitiva. “És una llei tan nova que ni els fiscals, ni els jutjats, ni els advocats sabem encara ben bé com s’articularà”, confessava. “El que sí que és clar és que en aquells procediments que segueixen pendents de judici s’estan demanant informes actualitzats on s’ha d’especificar clarament les àrees en què la persona necessita el suport”, afegia.

Segons l’advocada, totes les sentències d’incapacitació total o parcial emeses fins ara han de ser revisades en un termini màxim de tres anys des de l’entrada en vigor del decret llei. Amb aquesta nova disposició legislativa, Catalunya s’adapta a la Convenció Internacional del Dret de les Persones amb Discapacitat aprovada a Nova York el setembre de 2006 per l’Assemblea General de les Nacions Unides.