Direct access to content

Memòria 2019: sempre amb tu

Un any més, presentem la Memòria d’activitats, una eina de rendició de comptes i de transparència on expliquem les principals accions i projectes duts a terme l’any 2019.

Del treball de La Tutela el 2019 destaquem les accions realitzades en tres àmbits d’actuació: el jurídic, l’autogovern i la promoció de l’autonomia de les persones que acompanyem. En aquest sentit, la Sra. Carme Guinea, Presidenta de la Fundació, subratlla en la presentació que els esforços dels professionals en aquesta direcció han suposat “un salt qualitatiu molt important que està incidint positivament en el model de suport que volem construir per a La Tutela i per al nostre país”.

En l’àmbit jurídic, la revisió de les sentències judicials de modificació de la capacitat, ha permès a diverses persones la recuperació total o parcial de la capacitat legal.

En l’àmbit de l’autogovern, la creació de nous espais de debat i reflexió suposa un pas endavant en la construcció conjunta amb les persones que acompanyem del nou model de suport.

Respecte la promoció de l’autonomia, l’anàlisi dels serveis i recursos han permès implantar iniciatives que han permès a les persones conquerir més llibertats individuals en el marc de l’espai residencial o en les pròpies llars.

A banda d’aquests tres aspectes fonamentals, la Memòria també ens explica molts d’altres resultats de les accions realitzades per La Tutela, sempre amb les persones, amb els professionals, amb el voluntariat, amb les institucions, amb els col·laboradors… Sempre amb tu.

L’accés a la lectura, en primer pla

Enguany, la Irene Casanova és la protagonista de la portada de la Memòria. La Irene ens ha volgut mostrar la seva afició per la lectura, i l’hem retratat a la biblioteca pública Mercè Rodoreda, un espai municipal que ofereix clubs de Lectura Fàcil. El 2019, La Tutela ha signat un conveni amb l’Associació Lectura Fàcil amb la voluntat de de fer accessibles els textos al nostre col·lectiu i a tota la població.

A l’interior de la Memòria, les imatges destacades d’en Juan Carlos Brezmes al seu lloc de treball i el Javier Fernández practicant esport, reforcen la nostra tasca de suport en l’autonomia i la inclusió social que des de la nostra Fundació promovem per a les persones que acompanyem.