Direct access to content

Les entitats tutelars es formen sobre la figura de l’assistent

La Coordinadora Tutelar, Encaix i Dincat han organitzat cinc sessions formatives sobre la figura jurídica de l’assistent a diferents poblacions catalanes complementant, així, els continguts exposats a la jornada “Jo decideixo” del passat 25 de març.

Un grup de professionals de La Tutela ha participat a les dues primeres sessions formatives dutes a terme a Girona i a Barcelona, el 9 i el 13 de maig, respectivament. Les formacions han consistit en la reflexió sobre la figura de l’assistent a partir d’un cas pràctic.

L’assistent és una figura jurídica de suport, alternativa a la modificació de la capacitat d’obrar de la persona, que incorpora el llibre II del Codi civil català des de l’any 2010.

Properament, tindran lloc noves formacions a Lleida (21 de maig), Vic (30 de maig) i El Vendrell (5 de juny).