Direct access to content

Memòria

Descarrega’t la nostra memòria anual. Hi trobaràs informació de les activitats més destacades dels darrers anys.
» Memòria 2018
» Memòria 2017

Auditoria de comptes

Consulta l’informe d’auditoria i el compte de resultats dels darrers exercicis comptables auditats.
» Auditoria exercici 2017
» Auditoria exercici 2016

Pressupost anual

Coneix el conjunt de les despeses i ingressos previstos en els darrers anys.
» Pressupost 2019
» Pressupost 2018

Subvencions i ajuts

Consulta els ajuts i subvencions rebuts els darrers anys.
» Subvencions i ajuts 2019
» Subvencions i ajuts 2018