Direct access to content

Memòria 2021: més per tu

Presentem la Memòria d’activitats de la Fundació, una eina de rendició de comptes i de transparència on expliquem les principals accions i projectes duts a terme durant el 2021.

Vam iniciar l’any amb la vacunació contra la covid-19 i l’esperança del retorn a la normalitat. Tanmateix, les mesures de prevenció encara han impactat en el nostre sector. Les restriccions a les residències i el conseqüent aïllament de les persones que acompanyem han afectat negativament en el seu benestar emocional.

El 2021 ha estat marcat, també, per una fita històrica: l’entrada en vigor de la “Reforma sobre la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica”, i la seva adaptació transitòria al Codi Civil català, un nou marc legal que posa en primer pla el dret de les persones amb discapacitat i legitima el treball que des de fa anys realitzem a La Tutela, d’acord amb la filosofia de la Convenció de Nacions Unides.

Consulta aquí les memòries anteriors.