Direct access to content

Memòria 2020: sempre a prop teu

Presentem la Memòria d’activitats 2020, una eina de rendició de comptes i de transparència on expliquem les principals accions i projectes duts a terme durant aquest any marcat per la irrupció de la covid-19.

La Memòria 2020 exposa com la pandèmia ha impactat en l’atenció a les persones que acompanyem, com ha incidit en la seva salut i en el seu desenvolupament personal, i com hem fet front a la gestió de la crisi per tal de mantenir els serveis i activitats com a col·lectiu essencial que som.