Direct access to content

La Comissió Europea posa en marxa la nova Estratègia pels Drets de les Persones amb Discapacitat 2021-2030

El 3 de març, la Comissió Europea va llançar la nova Estratègia pels drets de les persones amb discapacitat 2021-2030, sobre la base dels avenços assolits en l’estratègia anterior. L’actual, contempla iniciatives ambicioses que els estats membres de la UE poden dur a terme per ajudar a fer realitat el Conveni de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. L’estratègia es pot consultar també en un document de lectura fàcil.

Quin és l’objectiu de l’estratègia?

L’estratègia té la intenció d’abordar els diversos reptes als quals s’enfronten les persones amb discapacitat. I com a objectiu té el d’avançar en totes les àrees de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, tant en l’àmbit de la UE com dels estats membres.

La finalitat és garantir que les persones amb discapacitat a Europa, independentment del seu sexe, origen racial o ètnic, religió o creença, edat o orientació sexual, puguin gaudir dels drets humans, tenir igualtat d’oportunitats, tenir accés igualitari per participar en la societat i l’economia, ser capaços de decidir on, com i amb qui conviuen, puguin circular lliurement en la UE independentment de les seves necessitats de suport, i no experimentin cap tipus de discriminació.

Quin és el pla d’acció?

Entre les accions a dur a terme a què es va comprometre la Comissió Europea s’inclouen:

1. Construir un marc europeu per millorar la prestació de serveis i millorar l’atractiu dels llocs de treball per a persones amb discapacitat (el 2024)
2. Emetre orientacions als estats membres amb recomanacions sobre millores en la vida independent i la inclusió a la comunitat (per al 2023)
3. Millorar els resultats del mercat laboral de persones amb discapacitat (per al 2022), acomplir un pla d’acció sobre economia social, així com establir objectius de taxa d’ocupació i enfortir les capacitats dels serveis d’ocupació
4. Aprofitar els resultats del pla per a la cooperació sectorial en competències i crear una estratègia europea per a habilitats en empreses socials d’integració laboral
5. Crear sinergies amb Garantia Europea per a la Infància i oferir un conjunt d’eines per a la inclusió en l’educació i atenció infantil, amb un capítol específic sobre nens amb discapacitat (per al 2021)
6. Donar suport als Estats membres per tal que els professionals de l’educació gestionin la diversitat a l’aula i desenvolupar una educació inclusiva
7. Orientar el pressupost i el fons de recuperació de la UE cap a la implementació de l’estratègia, en particular en el camp de la desinstitucionalització
8. Dur a terme moltes altres activitats relacionades amb l’assistència sanitària, la digitalització, la presa de decisions amb suport, la capacitat legal, els drets de vot, l’accés a la cultura i als esports, les persones amb discapacitat envellides, la mobilitat intra-UE, la cooperació i l’acció humanitària.

Un canvi real en la vida de les persones amb discapacitat

En resposta al llançament de la nova Estratègia Europea per a la Discapacitat, Luk Zelderloo, secretari general de l’Associació Europea de Proveïdors de Serveis per a Persones amb Discapacitat EASPD, ha afirmat que “estem preparats per dur a terme el dur treball necessari per garantir que la nova estratègia tingui un impacte real en la vida de persones amb discapacitat. Pas a pas, aquesta estratègia aportarà canvis. Per fer-ho, ens hem de centrar a aprofitar al màxim la innovació en la prestació de serveis, recollir les dades adequades i treballar en coproducció, amb tots els grups d’interès al voltant de la taula”.

Durant les pròximes setmanes, l’EASPD analitzarà l’estratègia europea per a la discapacitat amb més profunditat i iniciarà el procés de desenvolupament de solucions pràctiques per donar suport a la implementació d’aquesta nova estratègia europea sobre els drets de les persones amb discapacitat 2021-2030. L’EASPD també col·laborarà amb el Consell de la Unió Europea per garantir que les conclusions del Consell reflecteixin adequadament les responsabilitats dels estats membres en la implementació d’aquesta estratègia.