Direct access to content

L’EASPD publica un document de lectura fàcil sobre la vacunació contra la COVID-19

L’Associació Europea de Proveïdors de Serveis de Persones amb Discapacitat (EASPD), de la qual forma part La Tutela, ha publicat diversos articles gratuïts que contenen informació de lectura fàcil sobre la vacunació contra la COVID-19. El document s’ha publicat en catorze idiomes, entre ells l’espanyol.

Aquesta acció arriba després que el 27 de gener tingués lloc el seminari web ‘El desplegament de vacunes COVID-19: quin paper juguen els serveis de suport”, que va reunir experts del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) i de l’associació Inclusion Europe i proveïdors nacionals de serveis d’Àustria, Finlàndia, Israel i Suïssa.

En el seminari es va arribar a tres conclusions. La primera, que la priorització de la vacuna COVID-19 hauria d’anar més enllà dels simples indicadors relacionats amb l’edat i considerar els riscos específics per a determinats grups com, per exemple, les persones amb dificultats d’aprenentatge que tenen un risc considerablement més elevat que la població general.

En segon lloc, que els treballadors d’atenció i assistència social per a persones amb discapacitat són treballadors essencials i haurien d’estar a la llista de prioritats, tal com ha estat recomanat per la Comissió Europea. La lògica de prioritzar els treballadors en institucions residencials per si sola, no sempre té sentit donada la naturalesa complexa de l’àmbit dels serveis per a persones amb discapacitat i les necessitats de qui els utilitza.

En tercer lloc, que a mesura que el desplegament de la vacuna COVID-19 es basa en el consentiment informat de les persones, totes les parts interessades, però en particular els responsables polítics, haurien de garantir que la informació correcta arribi a tota la població i d’una manera accessible per a tothom, incloses les persones amb dificultats d’aprenentatge.

Europa continua experimentat un desafiament significatiu a causa de la propagació de la COVID-19. Tot i això, la creació de múltiples vacunes ha proporcionat certa esperança, sobretot a aquells que han estat més afectats per la pandèmia. Això inclou milers de persones amb discapacitat, així com milers de professionals que presten atenció i suport.

Actualment, les autoritats públiques planifiquen i organitzen el desplegament de les vacunes a tot el continent. El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) ha publicat recentment un informe tècnic per orientar els estats membres de la UE sobre el desenvolupament de les seves estratègies de vacunació i priorització. La Comissió Europea també ha establert recentment objectius clars, com vacunar un mínim del 80% del personal sanitari i d’atenció social abans del març.

Els proveïdors de serveis per a persones amb discapacitat també estan tenint un paper actiu en el procés de vacunació en termes de comunicació, priorització i desplegament, sigui vers el seu personal o vers aquells que utilitzen els seus serveis. Per tot això, EASPD i Inclusion Europe han desenvolupat un document fàcil de llegir que explica el procés de vacunació contra la COVID-19 en catorze idiomes i exhorten fermament les institucions europees a promoure aquests documents en els seus canals de comunicació.

Notícies relacionades:
Ens sumem al Manifest per una informació accessible durant la pandèmia
Casa del Mar: bon humor per recuperar-se del coronovirus