Direct access to content

Les entitats europees de la discapacitat reclamen una estratègia clara per a la inclusió efectiva de les persones amb discapacitat en la vida cultural

El passat 14 i 15 d’octubre vam assistir a la conferència internacional en línia “L’art de la inclusió: discapacitat i diversitat en les arts i la cultura”, organitzada per l’Associació Europea de Proveïdors de Serveis per a Persones amb Discapacitat (EASPD), de la qual en som membres, la Xarxa Europea de Centres Culturals i Cope Foundation, entitat irlandesa d’atenció a la diversitat funcional.

La conferència va girar entorn la qüestió de com aconseguir una major inclusió de les persones amb discapacitat en les arts i la cultura. En els diferents tallers, es van presentar múltiples projectes europeus de diferents disciplines artístiques. Tanmateix, es va reclamar que la promoció de la inclusió efectiva, s’inclogui en la propera Estratègia Europea de la Discapacitat que es donarà conèixer a finals d’any.

També es va assenyalar la importància d’acompanyar amb finançament estructural aquestes polítiques culturals d’inclusió. En aquest sentit, es van destacar els programes Europa Creativa i Erasmus +, dos programes de finançament europeu que poden complementar els fons estructurals i que gaudiran de major pressupost en els propers anys.

Durant la conferència també es va reivindicar la necessitat d’un accés igualitari a la cultura com a pràctica professional i no només com a forma de teràpia o esbarjo per a les persones amb discapacitat.

La promoció de les arts i la cultura a La Tutela
Des de La Tutela promovem l’accés a la cultura com a dret bàsic per al desenvolupament de la identitat de la persona, d’acord amb el que recull l’Article 30 de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat. Fomentem l’assistència i participació en esdeveniments culturals i el desenvolupament de pràctiques artístiques com el dibuix, la pintura, les arts escèniques, la música i qualsevol altra per la qual les persones manifestin interès.

El taller de teatre és un dels programes artístics dissenyats per La Tutela. Des de 2016, s’han constituït quatre grups de teatre, un a cada seu, en els quals hi han participat una quarantena de persones que acompanyem. Amb la idea de la inclusió efectiva, els tallers es duen a terme en espais artístics convencionals i a centres cívics.

Notícies relacionades:
Iniciem el taller de teatre a Reus
Final de curs del taller de teatre

El projecte de teatre és un dels programes artístics inclusius dissenyats per La Tutela. En aquesta imatge, el grup de teatre de Barcelona saluda el públic en finalitzar la representació de l’obra “El petit príncep” (Festes de la Mercè 2019, Plaça Catalunya).