Direct access to content

El Sr. Victoriano Rubio s’acomiada del Patronat de La Tutela

El Sr. Victoriano Rubio i Goday, després de dinou anys de dedicació a la Fundació, ha deixat de ser membre del patronat de La Tutela.

En el darrer patronat del dia 22 de setembre, els membres del Patronat i l’equip directiu li van fer un comiat on se li va expressar en nom de tots els equips de la Fundació, el nostre agraïment pel seu compromís i dedicació a La Tutela i el seu esperit incansable en la defensa dels drets de les persones més vulnerables.

Així mateix, el Sr. Rubio va expressar el seu reconeixement a tots els professionals de La Tutela i membres del Patronat i la seva satisfacció personal pel fet d’haver format part de la nostra entitat.

El Sr. Rubio ha estat una persona cabdal en la construcció del projecte de la Fundació. Com a patró ha participat de forma activa en la comissió social i en la comissió econòmica-jurídica, i durant 12 anys va exercir el càrrec de secretari.

Des d’aquí, el nostre reconeixement al Sr. Rubio per la seva inesgotable generositat. La Tutela serà sempre casa seva.

La Tutela va obsequiar el Sr. Victoriano Rubio amb una caricatura com a expressió de l’estima envers la seva persona i el reconeixement a la seva trajectòria a la institució.