Direct access to content

Reactivem el voluntariat presencial

Un cop superada la fase de confinament, des del mes de juny hem reprès l’acció voluntària presencial a La Tutela. Durant els mesos d’abril i maig, algunes persones van poder seguir el seu voluntariat mitjançant el teletreball i mitjançant reunions virtuals amb la coordinadora de voluntariat de l’entitat.

En aquesta etapa, es va incorporar una nova persona voluntària per dur l’inventari i repartiment del material de protecció individual que necessitaven els treballadors d’atenció directa.

D’altra banda, La Tutela ha participat en les dues enquestes de l’estudi sobre la situació del voluntariat en època de covid-19 que ha dut a terme la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), entitat amb la qual hem mantingut estreta comunicació per gestionar de la millor manera el voluntariat de l’entitat durant la pandèmia.