Direct access to content

Informem sobre figures jurídiques de suport a la persona a famílies de centres educatius especials

En el marc del servei d’informació i orientació, La Tutela ha fet en els mesos d’abril i maig tres xerrades informatives sobre figures jurídiques de suport a la persona i entitats tutelars adreçades a famílies de centres educatius especials.

Olga Moya, responsable del servei d’informació i acollida de La Tutela, i Adriana Jiménez, advocada col·laboradora de la fundació, han informat de les diferents figures jurídiques de suport a pares i mares d’alumnes de l’Escola Nen Déu i del Col·legi d’Educació Especial Vil·la Joana de Barcelona.

D’altra banda, Laura Camacho, responsable de La Tutela a la seu de Tarragona, també acompanyada de la Sra. Jiménez, va fer una xerrada informativa a famílies del Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Rafael de Tarragona, en el marc de la sessió “Tutela i incapacitació legal dels alumnes amb discapacitat: marc normatiu i recursos”, organitzada per l’Escola de Pares i Mares del mateix centre.

Laura Camacho (a l’esquerra) i Adriana Jiménez (a la dreta) durant la xerrada informativa a mares i pares del Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Rafael de Tarragona.