Direct access to content

Iniciem un taller de formació en sexualitat a Reus

Fruit de la col·laboració de La Tutela amb la Universitat Rovira i Virgili, el passat 6 de maig vam iniciar un taller de sexualitat a càrrec de dos estudiants del Grau d’infermeria, amb la participació de vint persones que reben el nostre suport.

Per preparar el taller que constarà de tres sessions, les estudiants han comptat amb l’assessorament previ dels professionals de la seu de Reus de La Tutela. Conjuntament, han treballat els continguts de la formació amb l’objectiu de donar eines a les persones que acompanyem per millorar la seva autonomia i potenciar el seu creixement personal en aquest àmbit.

En aquesta primera sessió, es van plantejar una sèrie d’activitats per tal de conèixer gustos, preferències i prejudicis dels membres del grup en relació al sexe. Els participants es van mostrar molt interessats, amb moltes ganes d’expressar-se, conèixer, i ser escoltats.

En les properes sessions parlaran sobre mètodes anticonceptius i treballaran dinàmiques per trencar estereotips i prejudicis envers el sexe.

Els participants del taller van compartir, amb molt interès, idees i experiències amb la resta de companys i amb els formadors, l’Ànna-Victòria i l’Àngel (a l’esquerra).